Arıkbaşı Köyü Eğitim ve Kültür Derneği
arıkbaşı köyü

Divriği Kalesi

divriği kalesi

Divriği Kalesi Mengücekoğulları dönemine aittir. Kalenin yapımını belirten kitabe kapı üzerinde bulunmaktadır. Bu kitabeye göre kale Mengücekoğlu Seyfeddin Şehin Şah Bin Süleyman tarafından 1181 yılında yapılmıştır. Buradaki bir başka kitabede ise mimarının Megaralı Hasan Bin Firuz olduğu belirtilmiştir.

Kale kesme taştan, iç ve dış olmak üzere iki bölüm halindedir. Günümüze yalnızca dış kaleye ait surların bir bölümü gelebilmiştir. Bu surların uzunluğu 1,5 kilometredir. Kalıntılarından yuvarlak bir alanı kapladığı anlaşılmaktadır. Ayrıca yuvarlak ve kare planlı kulelerle desteklenmiştir. Kale içerisinde ambarlar, cephanelikler, sarnıçlar, su kuyuları ve kışla yapıları bulunmaktadır.

E-Bülten

Makaleler