Arıkbaşı Köyü Eğitim ve Kültür Derneği
arıkbaşı köyü

Hüseyin Gazi Türbesi

hüseyin gazi türbesi

Hüseyin Gazi’nin mezarı, Divriği ilçesine hakim Iğımbat dağının zirvesindedir. Divriği ilçesi bu dağın eteklerinde yer alır. Hüseyin Gazi’nin mezarı 1959 yılında Divriği’yi Güzelleştirme Derneği tarafından onarıldı. Yine aynı yıllarda açık mezarı, koruma duvarı ile çevrilmiştir. Ayrıca adak yerine gelenlerin kurbanlarını kesmeleri, pişirmeleri ve ibadetlerini yapmaları için kapalı mekan yapılmıştır. Divriği Belediyesi de 1990’lı yıllarda, halkın kolaylıkla ziyaret yerine gidebilmesi için türbenin bulunduğu yere yol açmıştır.

Hüseyin Gazi’nin mezar taşı kitabesine de "Aslen Medineli olan Battal Gazi’nin babası Hüseyin Gazi burada yatar. Doğum yeri Malatya olup, Bizans’lılara karşı harp ederken Divriği’de şehit olmuştur. Ruhuna Fatiha" cümleleri yer alır.

Hüseyin Gazi’nin menkıbevi kişiliğine adit bilgileri "Battalname"de bulmaktayız. Battal Gazi’nin babası Hüseyin Gazi, soyca Seyyit’tir. Yani soyu Hz.Muhammed (s.a.v) ve Hz.Ali (r.a)’ye ulaşmaktadır. Bugünkü Seyitgazi ilçesinde bulunan Seyyit Battal Gazi Türbesi’nin giriş kapısında Seyyit Battal Gazi’yi 9. göbekten Hz.Ali (r.a)’ye ulaştıran bir soy kütüüğü vardır. Yine Battalname’ye göre Hüseyin Gazi Malatya’da konuşlandırılan İslam Kuvvetleri’nin komutanıdır. Rivayete göre tek başına avlanmak için Divriği’ye kadar gelen Hüseyin Gazi, hazırlıksız olduğu için Rum kuvvetleri tarafından sarılarak şehit edilir. Daha sonra Iğımbat Dağı’ndaki bugünkü yerine defnedilir. Daha sonraki günlerde Battal Gazi, babası Hüseyin Gazi’nin öcünü almak için Divriği’ye kadar gelir ve babasını şehit edenlerden öcünü alır.

E-Bülten

Makaleler